תקנון ותנאי שימוש באתר

  1. 1. מבוא

1.1.        מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי איסוף המידע על ידי אקטיביקס (להלן: "החברה", "אנו", "אנחנו") בעת שימוש באתר הבא: www.acitivix-online.co.il

1.2.        אנא קרא בעיון את תנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש שלנו בטרם השימוש באתר ו/או בשירותים. בעצם שימושך באתר ו/או בשירותים, הנך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות זו (כפי שיעודכנו מעת לעת) במלואם. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש שלנו, עליך להימנע או להפסיק כל שימוש באתר ו/או בשירותים.

1.3.        יש למסור ו/או לעדכן מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך. המידע שנמסר לנו באמצעות האתר ו/או השירותים צפוי להישמר, כולו או חלקו, במאגרי המידע של החברה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל, לעתים במדינות המקנות רמת הגנה פחותה למידע אישי מזו המיושמת בישראל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרי המידע של החברה בכפוף לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו.

1.4.        כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך אם תבחר שלא למסור לנו מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים. 

1.5.        מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.

2. סוגי המידע שאנו אוספים ו/או מעבדים אודותייך:

אנו עשויים לאסוף ו/או לעבד בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, סוגי מידע שונים, לרבות:

2.1.        בעת ביקורך באתר אנו עשויים לאסוף מידע על פעילותך באתר שלנו – לרבות, כתובת IP, מיקום, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר.

2.2.        יצירת קשר במידה ותבחר ליצור קשר עמנו, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות, שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור לנו במסגרת אמצעים אלו, לרבות, באמצעות האתר או יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו. כמו כן, על ידי יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו אנו עשויים לאסוף הקלטות טלפוניות של השיחות לצרכי בקרה ושיפור השירות.

2.3.        רכישה באתר - במידה ותבחר לבצע רכישה באמצעות האתר ו/או השירותים, תידרש לספק לנו פרטים לצורך השלמת הליך הרכישה, לרבות, שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח, וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור לנו. לידיעתך, רכישה באמצעות האתר תבוצע על ידי שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים (ספקי שירותי סליקה), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

2.4.        שירות לקוחות – בעת פניה לשירות לקוחות לאחר רכישה תידרש למסור לנו את דרכי ההתקשרות עמך, לרבות, שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים וכן כל מידע אשר תבחר למסור לנו מיוזמתך.

 

3. עוגיות (COOKIES)

לידיעתך, באתר ו/או בשירותים נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk's (להלן יכונו יחדיו בשם הגנרי "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, ולצרכי אבטחת מידע.

עוגיות, באופן כללי, הן כלים המנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר וכדומה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

האתר ו/או השירותים עשויים לעשות שימוש בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ - Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

כמו כן, תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.  ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים: Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer  Safari ; Edge ; Opera ; www.allaboutcookies.org. אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים לך, ו/או חוויית השימוש שלך באתר ו/או בשירותים עשויה להיות מוגבלת.

 

4. שימושים שאנו עשויים לעשות במידע:

המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך אספקת השירותים שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. שימושים נוספים שנעשה במידע יהיו לפי כל דין, למשל, לצורך:

4.1.        יצירת קשר.

4.2.        ניהול, בקרה ושיפור חווית השימוש באתר ו/או בשירותים.

4.3.        פרסום מדויק יותר באתר.

4.4.        טיפול בתלונות, הקלטת שיחות ומתן שירות ללקוחות.

4.5.        לצורך זיהוי בעת פנייתך אלינו לקבלת שירות או כאשר תבקש מידע.

4.6.        טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו.

4.7.        קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו.

4.8.        איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות.

4.9.        העברת המידע לצדדים שלישיים למטרות המפורטות במדיניות זו.

4.10.     אבטחת מידע.

4.11.     העשרת תוכן האתר שלנו ו/או השירותים באמצעות עוגיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר. 

4.12.     פרסומות (כולל פרסומות מותאמות אישית)- לאחר קבלת הסכמתך, המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים מותאמים אישית, באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות ועוד. תוכל לבקש להימחק מרשימת הדיוור המתואם אישית על ידי משלוח פנייה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני: XXX

4.13.     הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, ובכלל זה התגוננות מתביעות, עמידה על זכויותינו לקבלת סעדים או צמצום נזקנו.

4.14.     עמידה בדרישות הדין ומחויבויות רגולטוריות.

4.15.     לכל מטרה לגיטימית אחרת המותרת לנו על פי דין.

5. העברת מידע לצדדים שלישיים:

מידע אודותייך יועבר לצדדים שלישיים, וזאת לשם אספקת השירותים, מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הרשאתך.

5.1.        חברות קשורות

אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות קשורות שלנו, למטרות השימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, לרבות ניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות.

5.2.        ספקי שירותים

אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית ומתן השירותים, כגון, ספקי מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות טכנולוגיית ענן), ספקי ניהול שירות לקוחות, יועצים שלנו ושירותים נוספים במיקור חוץ.

5.3.        רשויות מוסמכות, צווים שיפוטיים ו/או הליכים משפטיים

אנו עשויים לשתף את המידע אשר נאסף אודותייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

5.4.        סליקה

במידה ותבחר לרכוש מוצרים באתר, הליך הרכישה יבוצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של ספקי שירותי סליקה, המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי או חשבון הבנק שברשותך. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי. מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד. שים לב כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה. השימוש בשירותים של ספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד.

5.5.        צדדים שלישיים נוספים

בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר מידע אשר נאסף אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה), בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, המידע האמור יהא כפוף לנהלי ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותנו להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך באופן ישיר.

6. אבטחת מידע:

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת גישה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים בנוהלי ואמצעי אבטחת מידע סבירים.  

שים לב כי האחריות לנקוט באמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, ובכלל זה:

6.1.        אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג").

6.2.        וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים.   

6.3.        השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר.  

6.4.        דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.  

6.5.        התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. 

אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו באופן מיידי.

7. משך זמן שמירת המידע:

אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש לצורך יישום המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו יוסיף להישמר אצלנו על פי דין.

8. זכויותייך ביחס למידע לגבייך:

תוכל לעיין במידע אודותייך ו/או לבקש את תיקונו ו/או מחיקתו אם מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ובכפוף להוראות כל דין, על ידי משלוח בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני: XXX

לידיעתך, כמפורט במדיניות פרטיות זו, ולצורך מתן השירותים, אנו עשויים לשתף מידע אודותייך עם צדדים שלישיים. הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק מידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים ולמדיניות שלהם.

9. שינויים במדיניות הפרטיות:

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "תאריך עדכון אחרון" בתחתית המסמך. במידה ונבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתנו, אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, אנו נעשה מאמצעים לנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר או באופן אחר.

10. יצירת קשר:

בכל שאלה הנוגעת למידע אודותייך ו/או תנאי מדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו במספר הטלפון XXX / כתובת הדואר האלקטרוני XXX